การชำระเงิน

Devasoft Ltd., Part. 402/1 Ladprao Road, Klong Chaokhun Sing, Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel. 0-29320620, 081-4564350 Fax. 0-20464458 e-mail: [email protected]   
©DEVASOFT 2004-2020 All Right Reserved.
MS Windows XP/VISTA/7/WINDOWS 8
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวาซอฟท์ ข้อมูลเบื้องต้นโปรแกรมฎีกาไทย DEEKA THAI
ฏีกาไทย 1
ฏีกาไทย 2
ฎีกาไทย ฎีกาไทย ฎีกาไทย ระบบปฏิบัติการที่ใช้ พื้นที่ Harddisk ที่ต้องการ
Drive C: พื้นที่ว่างอย่างน้อย 650 MB
การสั่งซื้อโปรแกรมฎีกาไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวาซอฟท์
DEVASOFT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวาซอฟท์ โปรแกรมฎีกาไทย
การสั่งซื้อมี 2 แบบให้เลือกคือ
สินค้าคือ ไฟล์โปรแกรมฎีกาไทย
(ขนาดไฟล์ตัวเต็มประมาณ 85 MB)
รับสินค้าทางอีเมล หลังแจ้งการโอนเงิน
สินค้าคือ แผ่นซีดีพร้อมกล่องโปรแกรมฎีกาไทย
รับสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน
โอนเงินผ่านธนาคาร มาที่

ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวาซอฟท์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี: 077-2-40763-5
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวมินทร์

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินมาที่

วิธีที่ 1  ให้คลิกที่เมนู แจ้งโอนเงิน
แล้วกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วิธีที่ 2  ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
แฟกซ์
Fax:0-2046-4458
หรือทางอีเมล [email protected]
พร้อมระบุรายละเอียดการสั่งซื้อ คือ
ชื่อโปรแกรม ชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง อีเมล เบอร์โทรศัพท์

ภายหลังการตรวจสอบแล้ว สินค้าจะถูกจัดส่งถึงท่านโดยเร็วที่สุด
โปรแกรมฎีกาไทย เป็นโปรแกรมที่รวบรวมคำพิพากษาของศาลฎีกาของไทย และช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกาที่มีจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยสามารถค้นหาได้ทุกส่วนของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาจาก เลขที่คำพิพากษาฏีกา, ชื่อคู่ความ, ชื่อกฏหมาย, ย่อสั้น, ย่อยาว หรือค้นหาจากชื่อองค์คณะ โดยไม่จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ต ทำให้สะดวกในการใช้งานจริง เสมือนมีหนังสือรวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาจำนวนมหาศาลอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลา

และด้วยคุณสมบัติที่สามารถสั่งพิมพ์คำพิพากษาศาลฎีกาได้ทันทีที่ต้องการ และทันกับยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูงเช่นในทุกวันนี้ โปรแกรมนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องมือชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ที่จะทำให้คุณสามารถค้นหาแนวทางหรือรูปแบบในการพิจารณาตัดสินพิพากษาคดีความต่างๆ ในอดีต ให้กลายเป็นเรื่องง่ายดาย และเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มศักยภาพในตัวคุณได้อีกทางหนึ่งด้วย
April 17th, 2020         Written by administrator
Tel: 0-2510-0947 ยินดีต้อนรับสู่ เดวาซอฟท์ครับ