ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวาซอฟท์ DEVASOFT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวาซอฟท์ ผลิตภัณฑ์ของเรา PRODUCTS ยินดีต้อนรับสู่ เดวาซอฟท์ครับ OEE APPLICATION โปรแกรมวิเคราะห์ระบบการผลิต โปรแกรมรางวัลรองชนะเลิศ Thailand ICT Award 2004
55,000.-
ประเภท Industrial Application VISUAL MAINTENANCE โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง
45,000.-
หมวดโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
DEEKA THAI โปรแกรมฎีกาไทย โปรแกรมฎีกาไทย
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
ประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาตัวอย่างของการพิพากษาของศาลฎีกา
นิสิต/นักศึกษา เพื่อประกอบความรู้ในการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป
PIM ENVELOPS โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย
บริษัทห้างร้าน ที่ต้องส่ง ส.ค.ส.จำนวนมากให้ลูกค้าเป็นประจำทุกปี
ผู้ชื่นชอบการส่งไปรษณียบัตรสำหรับชิงโชค
ผู้ที่จำเป็นต้องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากๆ เช่น การ์ดแต่งงาน งานบวช ส.ค.ส. หรืองานอวมงคลต่างๆ เป็นต้น
ผู้ที่ต้องส่งจดหมายเป็นประจำ และต้องการจัดเก็บข้อมูลการส่งจดหมายอย่างเป็นระบบ
BUSINESS THAI DATABASE โปรแกรมค้นข้อมูลธุรกิจไทย โปรแกรมค้นข้อมูลธุรกิจไทย
ฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องการค้นหาผู้ผลิตหลายๆรายเพื่อเปรียบเทียบราคาและเพิ่มอำนาจต่อรอง
ผู้ที่ต้องติดต่อหรือหาคู่ค้าใหม่ๆอยู่เสมอ เช่น นักธุรกิจ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด
ผู้กำลังดำเนินธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าจะเพิ่มลูกค้าจากไหนจึงจะตรงจุด
ผู้ที่ต้องการจะสร้างธุรกิจใหม่และต้องการศึกษาข้อมูลในการประกอบธุรกิจเพื่อตัดสินใจเบื้องต้น
โอนเงินผ่านธนาคาร มาที่

ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวาซอฟท์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี: 077-2-40763-5
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวมินทร์

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินมาที่

วิธีที่ 1  ให้คลิกที่เมนู แจ้งโอนเงิน
แล้วกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วิธีที่ 2  ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
แฟกซ์
Fax:0-2046-4458
หรือทางอีเมล [email protected]
พร้อมระบุรายละเอียดการสั่งซื้อ คือ
ชื่อโปรแกรม ชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง อีเมล เบอร์โทรศัพท์

ภายหลังการตรวจสอบแล้ว สินค้าจะถูกจัดส่งถึงท่านโดยเร็วที่สุด
SOCIAL QUIZ โปรแกรมคลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาสังคมศึกษา
นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบประจำภาคเรียน และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
นักเรียนระดับชั้นม.ต้น เพื่อยกระดับการเรียนรู้บทเรียนล่วงหน้า
ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
วิธีการชำระเงิน
ระบบการผลิต คือหัวใจหลักของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ปัญหาใหญ่ของโรงงานกลับเป็นเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

มาร่วมเปลี่ยนแปลงความยุ่งยากซับซ้อนจากการใช้โปรแกรม EXCEL แบบเดิมๆ ด้วย
OEE APPLICATION ที่สามารถวิเคราะห์แบบเจาะลึกข้อมูลการผลิตได้ทุกจุด ไม่ว่าจะเป็น...
พนักงานคนไหน ทำงานอะไร ที่เครื่องจักรไหน ผลิตงานดีกี่ชิ้น งานเสียกี่ชิ้น คิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ ถ้าเครื่องจักรหยุด
หยุดเพราะอะไร หยุดนานเท่าไหร่ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรทั้งหมดแล้วผลเป็นอย่างไร ยอดผลิตตั้งแต่วันที่ A ถึง
วันที่ B ในแต่ละงาน แต่ละ process เป็นเท่าไหร่ รวมทั้งช่วยคำนวณหาเวลามาตรฐานให้โดยอัตโนมัติ พร้อมคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิตได้ทันที
เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้การรวบรวมและจัดทำเอกสารของแผนกซ่อมบำรุง กลายเป็นเรื่องง่ายและเป็นระบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น...

การค้นหาประวัติเครื่องจักร การวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา ประวัติการซ่อม ประวัติการทำ PM, BM และ CM ว่าทำไปเมื่อไหร่ โดยใคร ใช้อะไหล่อะไร ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เวลาเท่าไหร่ รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังสามารถทำรายงานสรุปเรื่องเครื่องจักรเสีย การจัดการและควบคุมสต็อกของ Key spare part การคำนวณหา MTTR, MTBF เพิ่อวิเคราะห์หาระยะเวลาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เป็นต้น  โดยโปรแกรมจะสามารถสั่งพิมพ์รายงานสรุปพร้อมกราฟได้หลากหลายแง่มุม อันจะนำไปสู่การจัดการและการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
โปรแกรมฎีกาไทย เป็นโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาฎีกาไว้มากกว่า 1 ล้านบรรทัด หรือกว่า 50.000 ฎีกา โดยสามารถค้นหาคำพิพากษาของศาลฎีกาไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2485 ถึง 2552
ตามเงื่อนไขที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

สามารถเรียกใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  โดยในแต่ละฎีกา จะประกอบด้วย เลขที่ฎีกา ชื่อคู่ความ ชื่อกฎหมาย ย่อสั้น และย่อยาว ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ฎีกาที่ต้องการได้ทันที

นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาฎีกาได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ค้นจากเลขที่ฎีกา ค้นจากชื่อคู่ความ
ค้นจากชื่อกฎหมาย ค้นจากย่อสั้น ค้นจากย่อยาว หรือค้นจากชื่อองค์คณะก็ยังได้ครับ
เคยไหม... กับการที่ต้องส่งจดหมาย ส่งไปรษณียบัตรชิงโชค หรือจ่าหน้าซอง ส.ค.ส. จำนวนมากๆถึงลูกค้า และอีกไม่นานเดี๋ยวก็ต้องส่งซ้ำไปหาคนเดิมๆ บริษัทเดิมๆ อีกอยู่เรื่อย บางทีข้อมูลก็หาย ต้องพิมพ์ใหม่อยู่ตลอด หรือบางทีข้อมูลก็มั่ว เพราะเก็บอย่างไม่เป็นระบบ แล้วผลงานที่ได้ก็ไม่สวยงามอย่างที่ควรจะเป็น หรือมีขั้นตอนมากมายจนทำให้คุณปวดหัวและเสียเวลามากเกินไป

PIM ENVELOPS เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสั่งพิมพ์ซองจดหมายได้ทุกขนาดที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นซองขนาดมาตรฐาน หรือซองตามขนาดที่กำหนดเอง หรือจะใช้พิมพ์ไปรษณียบัตรขนาดมาตรฐานก็ได้ สามารถกำหนดแบบอักษร(Font)ได้ ใส่โลโก้ได้ข้อมูลผู้รับ-ผู้ส่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลที่มีเสถียรภาพ สามารถนำเข้าข้อมูลและส่งออกข้อมูลไป MS Excel ได้
ผลงานที่ได้สวยงาม ดูเป็นมืออาชีพ
โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย
โปรแกรมค้นข้อมูลธุรกิจไทย เป็นโปรแกรมที่รวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจต่างๆในประเทศไทยไว้กว่า 300,000 ธุรกิจ จำแนกไว้กว่า 120 หมวดธุรกิจ และผ่านการคัดกรองแล้วว่าไม่มีการซ้ำซ้อนของข้อมูลอย่างแน่นอน  ทำให้สามารถค้นหาธุรกิจเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมสั่งพิมพ์ข้อมูลที่สนใจได้ในทันที

ข้อมูลที่ค้นได้ จะประกอบด้วย หมวดธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

ใช้งานง่าย เพียงเลือกหมวดธุรกิจที่ต้องการ เช่น เลือกหมวดปั๊มโลหะ และเลือกจังหวัดที่ต้องการเช่น ชลบุรี แล้วกดปุ่ม "ค้นหา" เพียงเท่านี้รายชื่อธุรกิจในหมวดปั๊มโลหะ ที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การใช้โปรแกรมนี้สะดวกและประหยัดเวลาได้มากกว่าการค้นจากแหล่งอื่น
โปรแกรมคลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาสังคมศึกษา เป็นโปรแกรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในวิชาสังคมศึกษา ซึ่งรวบรวมข้อสอบไว้มากที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2551 ไว้กว่า 2,800 ข้อ

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย หรือต้องการทบทวนบทเรียนอย่างรวดเร็ว เพราะจะช่วยให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างกระชับ ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมใช้งานง่ายมาก สะดวกกว่าการทำข้อสอบในหนังสือหรือในกระดาษ เพราะมีระบบตรวจข้อสอบให้อัตโนมัติ พร้อมสรุปคะแนน และคลิกดูเฉลยได้อย่างง่ายดาย การทำข้อสอบอาจเลือกปีของข้อสอบ หรือจะเลือกตามเนื้อหาของข้อสอบก็ได้
การนำโปรแกรมนี้ไปใช้ นอกจากจะสามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างในงานซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลแล้ว ยังส่งผลดีในระยะยาวต่อการจัดการระบบงานซ่อมบำรุงได้อย่างยั่งยืน
นอกจากจะประหยัดเวลาในการทบทวนบทเรียนแล้ว ยังประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้มาก เพราะราคาโปรแกรมไม่แพงเกินไปหากเทียบกับการต้องซื้อหนังสือให้ได้ปริมาณข้อสอบเทียบเท่าโปรแกรมนี้
โปรแกรมคลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาสังคมศึกษา
©DEVASOFT 2004-2020 All Right Reserved.
ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด (เครือซีเมนต์ไทย)

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เค.พี.เอส เพลทติ้ง จำกัด

บริษัท แคนนอน บอล บิสซิเนส โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชลาหาร จำกัด

บริษัท ชิบาตะ จีเกน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้เวิร์ค จำกัด

บริษัท ซี.เอส.สตีลโปรดักส์ จำกัด

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เซ็นจูรี่โฮเต็ล จำกัด (โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ)

บริษัท เซ็นทรัล พรีซีชั่น พาร์ท จำกัด

บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (เครือซีเมนต์ไทย)

บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด

บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด

บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จำกัด

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ที.เจ.ซี. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ที.เอ.พี. สามมิติ โพลีแซค จำกัด

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทย เคียววะ จีเอ็มบี จำกัด

บริษัท ไทยโคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

บริษัท ไทยซัมมิท อีสเทิร์น ซีบอร์ด โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด

บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นิปโป เม็กคาทรอนิกส์ พาร์ทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท บี.ที. โอโต้พาร์ต จำกัด

บริษัท บีแทค อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น จำกัด

บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท พีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟูจิเอเซีย จำกัด

บริษัท โฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด

บริษัท ไฟโก จำกัด

บริษัท มากิ-สุธี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มาห์เล่ สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด

บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

บริษัท เม็คเทค แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์ จำกัด

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด

บริษัท ลัคกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท ลีการ์เดนส์ โฮเต็ล จำกัด (โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่)

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เวก้า โลจีสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท สยาม เอ็น พี อาร์ จำกัด

บริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จำกัด

บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด  (เครือซีเมนต์ไทย)

บริษัท สยามชิตะ จำกัด

บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด

บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด (เครือซีเมนต์ไทย)

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด

บริษัท เสถียรพลาสติคแอนด์ไฟเบอร์ จำกัด

บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด (เครือซีเมนต์ไทย)

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด

บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัด

บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด

บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด

บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด

บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์เฟส โมเดิร์นฟอร์ม จำกัด

บริษัท อินเทค คาร์ด เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีวีเอส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด

บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด

บริษัท เอ.เอส.ไอ. พรีซิชั่น จำกัด

บริษัท เอเซียติก อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)

บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว)

บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด

บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จำกัด

บริษัท เอส.ที. ธรรมพร จำกัด

บริษัท เอส.พี.เมทัล พาร์ท จำกัด

บริษัท เอส.เอ็ม.เอ็น. เมทัล เวอร์คส จำกัด

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แอปเปิ้ล ฟิล์ม จำกัด

บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด

บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ฮาลล่า ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท จำกัด

Tel: 0-2510-0947
Devasoft Ltd., Part. 402/1 Ladprao Road, Klong Chaokhun Sing, Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel. 0-29320620, 081-4564350 Fax. 0-20464458 e-mail: [email protected]
April 17th, 2020         Written by administrator